Ikä ei ole riittävä kriteeri äänioikeuden saamiseen

Suomessa 18-vuotias on täysi-ikäinen, muttei hän siitä huolimatta saa ajaa autoa, ellei ole suorittanut ajokorttia, tai toimia lääkärinä ilman tutkintoa. Ei ole mitään syytä, miksi kenenkään pelkän ikänsä perusteella pitäisi saada valita yhteiskuntamme päättäjiä.

Kansanvalta on hieno ja kaunis asia, mutta olemme siirtyneet vaiheeseen, jossa sitä on kehitettävä. Nyt julkisuudessa keskitytään siihen, pitäisikö äänestysikää laskea vai ei. Ongelma ja kehityspotentiaali saattavat olla aivan muualla. Keskustelu äänioikeusikärajasta ohjaa huomion taas epäolennaiseen, sellaiseen, mikä ei hyödytä ketään - eikä varsinkaan haittaa niitä, joilla voisi olla jotain menetettävää eli nykyisen järjestelmän valtiaiksi nostetut puoleet ja poliitikot tietenkin kannattavat nykyistä systeemiä, jossa ikärajan muutos ei vaikuta suuntaan tai toiseen.

Kaikki tietävät, miten Suomessakin voi edetä poliittisella uralla tai hypätä jopa suoraan kansanedustajaksi, vaikkei olisi mitenkään osoittanut pätevyyttään. Päättäjäksi on päässyt rahakkailla tukijoukoilla ja markkinoinnilla, mutta ennen kaikkea silloin, kun kasvot ja nimi ovat tutut jostain muusta yhteydestä: televisiosta, urheilusta, iltapäivälehdistä ja niiden lööpeistä.

Yksi helppo keino parantaa yhteiskuntamme kehitystä olisi vaatia, että äänioikeuden saa vasta kun on jonkinlaisella kirjallisella kokeella osoittanut tietävänsä suomalaisen yhteiskunnan perusteet. Tämä tietenkin herättää tyrmääviä vastaväitteitä siitä, että mitä tietoja tai näkemyksiä siinä testattaisiin, mutta hei: Nykyään monet "äänestävät", vaikka eivät oikeasti tiedä, missä vaaleissa ovat ääntään antamassa tai mitä eduskunta tekee ja esimerkiksi kaikki ajokortin haltijat mopoilijoista alkaen ovat vastanneet peruskysymyksiin liikennesäännöistä. Äänioikeuskokeen tekeminen tai teettäminen ei olisi ainakaan sitä vaikeampaa - ja silti sillä saattaisi olla ratkaiseva merkitys nykyisen demokratian kehittymiselle.

Saman kokeen suorittaminen luonnollisestikin vaadittaisiin ehdokkaiksi asettuvilta, mutta sen jälkeen äänestäjät olisivat vapaita äänestämään sitä, jonka kasvot miellyttävät, jos todellakin pitävät sitä tärkeänä ominaisuutena yhteiskunnallisen päätöksenteon kannalta.

5 kommenttia

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Mahtavat banaanimuffinit

Pasteijat nyhtökaurasta - versio 1

Musta kumina on hyvää