31. heinäkuuta 2011

Käytä sanojasi(kin) hyvään

Norjan mielettömyydet nostivat esille sanan vihapuhe. Minusta se on ihan hyvä sana, vaikka se nyt näyttääkin olevan vain bensaa nettikeskustelujen asemasotaan.

Taustalla on tietenkin yleisempi periaate: Käytä sanojasi hyvään eli älä siis pyri vahingoittamaan sanoillasikaan.

Ja aivan kuten fyysisten tekojen kanssa, se ei tarkoita kieltämistä, se ei tarkoita, ettei voimakkaita sanoja tai ilmaisuja saa käyttää, ettei mitään negatiivista saa sanoa, vaan sitä, että ihminen itse miettii, mikä vaikutus hänen sanoillaan on. Periaatteen mukaisesti, jos voimakkailla tai negatiivisilla sanoilla voidaan estää pahempia asioita, ovat ne paikallaan.

Eikä periaate tietenkään rajoitu vain sanoihin, vaan kaikkeen ilmaisuun, tanssista teknisiin keksintöihin.


En ole nähnyt elokuvaohjaaja Lars Trierin elokuvaa Dogville, mutta uutisista voin lukea, että ohjaaja katuu elokuvaansa - jos se on toiminut innoittajana Norjan mielettömyyksille.

Vaikka yksittäisellä elokuvalla ei olisikaan merkitystä viimeaikaisessa hulluudessa tai missään, niin siltikin voisi aina ennen ajatusten esittämistä miettiä, mikä on esimerkiksi väkivallan esittämisen motiivi ja mahdollinen vaikutus. "Tarpeetonta väkivaltaa", lisäsi Aki Kaurismäki vuorosanoihin, vaikka Arvottomissa väkivaltaa on aika vähän.

Tarpeetonta väkivaltaa on noin yleisesti ottaen liikkeellä aika paljon. Antaako se mahdollisuuden kokea jotain kauheaa ja katarttista. Ehkä. Joskus. Ruokkiiko se "nauramme, kun Sankari ampuu kasapäin 'vihollisia'" -käyttäytymistä. Kyllä. Usein. Harva väkivallan katselija analysoi, mitä se hänessä herättää, mikä olisi sopiva annos ja mikä yhteys sillä on reaalimaailmaan ja käyttäytymiseen taksijonossa.

Aina negatiiviset ilmaisut eivät ole niin ilmeisiä kuin elokuvaväkivalta, vaan voivat esiintyä älykkäinä näkemyksinä, huolena ja ikään kuin pahan vastustamisena. Silloin sanat voivat olla "neutraaleja", mutta tarkoitus on paljon selvempi kuin vaikka järjettömässä elokuvaväkivallassa.

Nykyisessä vihapuheessa on useimmiten kyse tietenkin juuri Muiden demonisoinnista, kuten monet ovat jo selkeästi analysoineetkin. (Joillekin) antiikin kreikkalaisille kaikki Muut olivat barbaareja, hommaforumilaisille islam on tuho, Breivikillekin myös "kulttuurimarxismi" ja esimerkiksi vapaalle kirjoittalle Taneli Heikalle suomalaiset 70-luvun kommunistiset kulttuurivaikuttajat (Kaj Chydenius, Sinikka Sokka, Kaisa Korhonen) edustavat edelleenkin "vasemmistolaista vihaliikettä".

Minusta siis 70-luvun kommunismi on kuollut ja islamissa on yhtä vähän kannatettavaa kuin monessa muussakin uskonnossa ja uskontona se on yhtä vaarallinen ja vaaraton kuin moni muukin tuon ikäinen uskonto, mutta kun hommaforumilaiset omassa suljetussa piirissään toistavat sen kauheuksia, muuttuu islamin Pahuus todeksi kuin mikä tahansa tarina, jossa pahuus ja vääryys siirretään pois omasta itsestä ja omasta yhteisöstä joihinkin Muihin.

Tästä kauheuksia toisillaan ruokkivasta massasta nousee johtajia, Mestari Jusseja, jotka totaalisella kaksoispuheella yhtä aikaa lietsovat vihaa ja esiintyvät asiallisena kansan edustajana. Samasta massasta ja Mestareista saavat innoistuksensa sitten ne, jotka päättävät toteuttaa sanoja tekoina.

Ratkaisu tähän on moraali, joka ei siis tarkoita mitään muinaista tai ylhäältä annettua säännöstöä. Se ei tarkoita kieltoja ja rajoituksia. Moraali on ihmiskunnan oma oivallus siitä, mikä on inhimillisen kehityksen seuraavan vaiheen perusta. Ilman moraalia hommat kusee.

24. heinäkuuta 2011

Älä vahingoita toista

Varmasti Norjassa, Intiassa, Suomessa ja kaikkialla muuallakin tapahtuneet väkivaltaiset teot ovat monimutkaisia, mutta ratkaisu on mielestäni yksinkertainen. Voisimme alkaa olla ihmisiä ja olla vahingoittamatta toisia.

On paljon opetuksia siitä, miten ihmisen tulisi elää, mutta tietyt perusjutut ovat aika yksinkertaisia. Kyse ei ole toisten ihmisten oikeudesta, ei siitä, missä maassa he asuvat - tai ovat syntyneet. Kyse on siitä, miten me, itse kukin suhtaudumme toisiin ihmisiin. Ihminen on sellainen, joka ei tarkoituksellisesti pyri vahingoittamaan toisia.

Me olemme erilaisia, ja monilla näyttää nykyään olevan luku- ja kirjoitustaito, akateeminen tutkintokin, mutta ei kykyä kokea inhimillisiä perustunteita toisia kohtaan: rakkautta, myötätuntoa ja huolenpitoa - riippumatta siis henkilön ihonväristä, kansallisuudesta, syntymäpaikasta, uskonnosta, vaatetuksesta jne. jne.

Sanskriitiksi vahingoittamattomuuden moraaliperiaate on tietenkin ahimsa, jota varsinkin Gandhi teki tunnetuksi - ja yleisesti väärintulkituksi. Ahimsa ei tarkoita väkivallattomuutta (non-violence), vaan himsan eli tarkoituksellisen vahingoittamisen välttämistä. Niinpä ei ole mitään ongelmaa siinä, että käytämme voimakeinoja, jos joku tekee pahaa toisille tai itselleen. Tarkoitus on silloin hyvä. Jos joku räjäyttelee pommeja, myrkyttää "vahingossa" kaverinsa jne. jne., ei tarkoitus ole hyvä, vaan vahingoittaminen.

Eikä vahingoittamattomuuden periaate rajoitu vain fyysisiin tekoihin, vaan myös kaikenlaiset toivotukset siitä, että joidenkin olisi parempi kuolla, tulla raiskatuiksi jne. ovat himsaa, toisten vahingoittamiseen pyrkimistä. Voi olla, että sellaisten ajatusten, sanojen ja tekojen takana on kykenemättömyyttä, ikäviä kokemuksia jne., mutta ne eivät oikeuta vihamielistä suhtautumista toisiin ihmisiin.

Ehkä meidän aikuisten pitää nyt vain aloittaa joku "voita paha hyvällä" -kampanja, että kaikki näkisivät, miten paljon vihamielisyyttä ympärillämme kaiken aikaa sallitaan. Nyt taas kerran tiedetään, mihin rajoittunut, vihamielinen asenne voi johtaa.

13. heinäkuuta 2011

Lehmät, olemme pahoillamme

Olen niin tyytyväinen siitä, että Suomessa on Eläinsuojelulaki ja paljon asetuksia, joilla säädetään eläinten oikeuksista. Monet niistä asetuksista ovat toki huonoja ja ristiriidassa Eläinsuojelulain hengen kanssa, mutta kuitenkin.

Lainsäädäntöä on myös muutettu ja 2006 saatiin lakiin vaatimus, että lehmien pitää saada laiduntaa. Tai siltä se vaikuttaisi. Mutta ei.

"Suomen eläinsuojelusäädösten mukaan lypsylehmät ja pääasiassa maidontuotantoa varten kasvatettavat hiehot, jotka pidetään kytkettyinä, on päästettävä 1.5. - 30.9. vähintään 60 päivänä laitumelle tai muuhun tarkoituksenmukaiseen jaloittelutilaan. Myös jaloittelutilan koolle on annettu vaatimuksia.

Projektin aikana tarkastettiin vuonna 2009 koko maassa yhteensä 232 tilaa ja vuonna 2010 151 tilaa. Vajaalla kolmanneksella eli 28 % (2009) ja 27 % (2010) tarkastetuista tiloista oli puutteita jaloittelun järjestämisessä."

Tuo on Eviran selvityksestä:
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/ajankohtaista/?bid=2493.

Lisäksi koko ajan perustetaan suuria ja vain suuria "tuotantoyksiköitä", joissa on "mahdotonta" päästää lehmiä laitumelle... Miksi niitä annetaan perustaa, kun ne eivät noudata lakia?

Juu, laissa on mahdollisuus anoa vapaustusta ja sekin näkyy Eviran selvityksessä:"Kaiken kaikkiaan vuosina 2006 - 2010 vapautuksia jaloitteluvaatimuksesta on haettu yhteensä 273 kpl ja näistä vapautus on myönnetty 196 tilalle (72 %)." Noista suurin osa olisi ollut tiloja, jotka olivat luopumassa eläinten pidosta, mutta juuri tänään oli Hesarissa "Suomen suurimmasta navetasta" (tähän asti...), jossa pitäisi kahden vuoden päästä olla 500 lehmää.

"Näin suuren karjamäärän laskeminen kesäksi laitumelle, ja lypsyjen hoitaminen sinä aikana olisivat mahdottomuus."

Niinpä niin.

Jostain kumman syystä kun hanketta on esitelty lehdessä vuonna 2008, on mainittu, että "Kaupan yhteydessä Iskola Oy varautuu vuokraamaan 128 hehtaaria vankilan alueen maita luonnonlaitumiksi. " En sitten lainkaan tiedä, mitä niillä "luonnonlaitumilla" tehdään.

http://www.iisalmensanomat.fi/uutiset/yla-savo/suomen-suurin-maitonavetta-sukevalle/218809

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20100592#a592-2010